Coaching

Op het gebied van management ondersteuning zijn er de laatste jaren veel ontwikkelingen. Enerzijds zorgt de technologie ervoor dat werkzaamheden veranderen of verdwijnen. Anderzijds verlangt de manager een meer pro-actieve houding van zijn secretaresse.
Coaching kan je inzetten bij loopbaanvraagstukken of het bereiken van nieuwe doelen. Door alle veranderingen in het secretaresse vak wordt het steeds belangrijker om naast praktische vaardigheden ook te ontdekken waar je toegevoegde waarde bij een afdeling of organisatie ligt. Dingen doen waar je talent voor hebt en waar je plezier aan beleeft.
Het doel van coaching is om de professionaliteit van de coachee te vergroten door de eigen relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken te bespreken.
In een coachingstraject werk ik aan het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van potentiële kwaliteiten en het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Hiervoor hanteer ik verschillende coachingsstijlen en methodieken, afhankelijk van de vraag en de context.   
Naast individuele coaching in een-op-een gesprekken, kan je
ook kiezen voor coaching on-the-job.